Posiadł język polski tak, jak się posiada kochankę, gotową na każde skinienie, na śmierć, gdy każesz - na życie, gdy spojrzysz - posiadł i objął ten język magnetyzera cudną potęgą, tak że nie on za jezykiem, ale język za nim goni... - Krasiński o Słowackim

Powitanie

Strona ta poświęcona jest w całości życiu i twórczości Juliusza Słowackiego. Znajdziesz tutaj jego biografię, krótkie opisy niektórych dzieł, linki do dostępnych w internecie tekstów poety. Zapraszam!


... bo królom był równy

Był Słowacki prawdziwym poetą romantycznym, takim poetą, którego dzisiaj się już - w szerokim gronie - nie ceni, bo jest wizjonerski i otwarty, wymaga skupienia. Zawsze drugi po Mickiewiczu, umarł młodo, zostawił po sobie kilka arcydzieł, na zawsze zapisał się w historii języka polskiego. 28 czerwca 1927 prochy Juliusza Słowackiego sprowadzono z paryskiego Cmentarzu Montmartre do krypty w Katedrze na Wawelu; Józef Piłsudzki powiedział: W imieniu Rządu Rzeczypospolitej polecam Panom odnieść trumnę Juliusza Słowackiego do krypty królewskiej, bo królom był równy.